Pravidla ligové soutěže MILO OPEN 2014

A) MILO OPEN je amatérská tenisová soutěž ve dvouhře mužů a žen, která probíhá v průběhu letní sezóny. Soutěže se mohou zúčastnit hráči, kteří nebyli v posledních deseti letech registrováni u Českého tenisového svazu jako hráči. Startovné činí 250,-Kč pro členy tenisového oddílu TJ MILO Olomouc, pro ostatní 500,-Kč, a je třeba ho uhradit pořadateli nejpozději do 30. dubna příslušného roku na číslo účtu TK Milo Olomouc: 35-7157740287/0100.

B) Soutěž sestává v roce 2014 z pěti kol. Hráči budou rozděleni do skupin po čtyřech (ideálně). Rozdělení hráčů a hráček do skupin pro první kolo soutěže bude vycházet z výsledků minulého ročníku soutěže. Noví účastníci soutěže budou začleněni do skupin na základě subjektivního rozhodnutí pořadatele. Skupiny budou očíslovány od I výše, přičemž skupina s nižším číslem je na kvalitativně vyšší úrovni než skupina s nižším číslem. V rámci jednoho kola odehraje každý s každým ve skupině jedno utkání.

C) Pro každé kolo je jeden hráč určen jako „domácí“. Ten je povinen nabídnout „hostujícímu“ hráči termín pro odehrání utkání v prvních pěti dnech časového rozmezí, které je určeno pro příslušné kolo. Časové rozmezí pro jedno kolo soutěže je zpravidla 30 dní. Pokud „hostující“ hráč nepřijme nabízený termín, „domácí“ hráč je povinen nabídnout další dva náhradní termíny. Pokud tímto řádným způsobem „domácí“ hráč nevyzve „hostujícího“ hráče, je zápas kontumován ve prospěch „hostujícího“ hráče. V případě, že „hostující“ hráč nepřijme žádný ze tří nabízených termínů, je povinen nabídnout alternativní termín, na kterém se shodne s hráčem „domácím“. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován ve prospěch „domácího“ hráče. Velmi prosíme o maximální vstřícnost protihráčů při domlouvání zápasů!

D) Výsledek zápasu je povinen zapsat „domácí“ hráč do tabulky na gotenis.cz/milo/, a to nejpozději do 22h posledního dne vymezeného termínu pro příslušné hrací kolo (nejlépe však ihned po odehrání zápasu). Pokud tak neučiní, bude zápas kontumován ve prospěch „hostujícího“ hráče.

E) Každý zápas musí být odehrán v termínu určeném pro příslušné hrací kolo. Nedostaví-li se některý z hráčů k dojednanému zápasu bez předchozí omluvy, je výsledek kontumován v jeho neprospěch. Neodehrají-li hráči zápas v řádném termínu a neohlásí-li výsledek zápasu v řádném termínu, bude výsledek zápasu kontumován podle výše uvedených pravidel. Neodehraje-li hráč ve dvou kolech po sobě po dvou zápasech (nebo více), bude ze soutěže vyřazen.

F) „Domácí“ hráč je povinen zajistit na zápas nové míče (4ks) a rezervovat tenisový kurt (doporučuje se alespoň na 90 minut, aby nedocházelo k tomu, že utkání nebude moci být řádně dohráno). Výlohy za pronájem tenisového kurtu k utkání v rámci MILO OPEN hradí „domácí“ i „hostující“ hráči rovným dílem, resp. každý platí půl kurtu.

G) Každý zápas se hraje na dvě sady do 6 gamů, za stavu 6:6 rozhoduje tie-berak (do 7 bodů). V případě stavu 1:1 na sety se hraje třetí set. Další pravidla pro průběh zápasu jsou shodná s pravidly tenisu schválenými Českým tenisovým svazem (www.cztenis.cz).

H) Po odehrání všech zápasů ve skupině je stanoveno pořadí hráčů ve skupině podle výsledků. První ze skupiny postupuje do nejbližší vyšší skupiny, poslední ze skupiny sestupuje o jednu skupinu níže. O pořadí ve skupině rozhoduje: 1) počet vyhraných zápasů, 2) vzájemný zápas, 3) poměr vyhraných ku prohraným setům v  minitabulce hráčů se stejným počtem vyhraných zápasů 4) poměr vyhraných ku prohraným setům v kompletní tabulce, 5) poměr vyhraných ku prohraným gamům v minitabulce hráčů se stejným počtem vyhraných zápasů, 6) poměr vyhraných ku prohraným gamům v kompletní tabulce, 7) počet vyhraných gamů v minitabulce hráčů se stejným počtem vyhraných zápasů, 8) počet vyhraných gamů v kompletní tabulce, 9) los.

I) Za vyhrané zápasy získávají hráči body. Za vyhraný zápas v nejnižší skupině získává hráč 1 bod. Každá vyšší skupina značí vždy o bod vyšší hodnocení (tedy např. je-li celkem 12 skupin, za vítězství v zápase v 1. skupině získává hráč 12 bodů). Každý hráč získává po odehrání nadpoloviční většiny zápasů ve skupině body za účast. Bodové hodnocení za účast odpovídá úrovni skupiny (nejnižší skupina 1 bod, každá vyšší vždy o bod více). Hráč, který po odehrání všech kol získá nejvíce bodů, se stává vítězem celého ročníku MILO OPEN.

J) Soutěž se hraje výhradně na antukových tenisových dvorcích v Olomouci a blízkém okolí. Zápas je možno odehrát v těchto čtyřech areálech: TJ Milo Olomouc, ČLTK, Omegacentrum Olomouc a SK Véska. Omezený výběr areálů je stanoven proto, aby nedocházelo k volbě prostor a povrchů nevhodných k tenisovému utkání.

K) Ceny obdrží hráči, kteří se umístí v soutěži na 1.-3. místě. V roce 2014 získává první v pořadí jako cenu pohár a 18 dóz míčů Wilson US Open, druhý pak pohár a 10 dóz míčů a třetí pohár a 8 dóz míčů. Další ceny mohou být doplněny.

L) Hráči se účastní soutěže na vlastní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdravotní stav soutěžících.

M) Nastane-li v soutěži jakákoli sporná situace, již tyto pravidla nepostihují, rozhodnutí sporu náleží výhradně zástupci pořadateli soutěže, který se zavazuje posuzovat situace a rozhodovat v duchu fair play a v zájmu hladkého průběhu soutěže.


 

 


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095